Klachtenreglement

Klachtenreglement Timpanon Re-integratie BV streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat...