Casemanagement

Wij streven naar een snelle en duurzame werkhervatting en een voor zowel werknemer als werkgever bevredigende situatie.

Ziekteverzuim is vervelend voor de werknemer en werkgever, maar ook nadelig voor de klanten en bedrijfsvoering. Zowel werknemer als werkgever zijn gebaat bij een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces. Hierbij moeten zij zich houden aan de wettelijke verplichtingen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Timpanon re-integratie kan u helpen bij het soms lastige re-integratieproces en de wettelijk verplichte rol van casemanager vervullen.

Hulp bij snelle en duurzame re-integratie
Timpanon re-integratie is vanwege haar deskundigheid de aangewezen organisatie om de re-integratie professioneel te (laten) begeleiden. Hoewel de werkgever verantwoordelijk blijft voor de re-integratie, kan hij vertrouwen op onze ervaring en expertise. Wij streven naar een snelle en duurzame werkhervatting en een voor zowel werknemer als werkgever bevredigende oplossing.

Casemanager
Timpanon Re-integratie stelt een vaste casemanager aan. De casemanager zoekt uit wat er aan de hand is en of er een relatie is met werk- of privéproblemen. Daarop wordt gericht actie ondernomen.

Onze casemanager

i

Plan van aanpak

ondersteunt bij de opstelling en uitvoering van het plan van aanpak voor re-integratie

Spin in het web

houdt, als spin in het web, goed contact met alle betrokken partijen

Procesbewaking

voorkomt vertragingen en zorgt voor herstel en is het centrale aanspreekpunt

N

Werkhervatting

ondersteunt bij het regelen van vergoedingen voor re-integratiekosten

Oplossing

De casemanager denkt mee en zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor herstel. Hij/zij is het centrale aanspreekpunt die oog heeft voor ieders belang en weet om te gaan met de privacy van de werknemer. Bij Timpanon Re-integratie is een oplossing nooit ver weg. Als iemand ziek thuis is, betekent dat niet dat hij of zij niet kan werken. Timpanon Re-integratie gaat altijd na welke mogelijkheden er zijn om bij het bedrijf betrokken te blijven. Dat kan bijvoorbeeld door tijdelijk iets anders dan het eigen werk te doen, al is het maar een paar uur per week.

Waarom een casemanager van Timpanon Re-integratie?

heeft ruim 10 jaar ervaring in het begeleiden naar snel herstel en duurzame werkhervatting

kent de wettelijke regelingen

beschikt over deskundige, pragmatische casemanagers met kennis van uw branche

kent de snelste routes naar duurzaam herstel

werkt onafhankelijk samen met betrouwbare interventiebedrijven door het gehele land.