Spoor 2

Vanaf de intake tot aan de nazorg, wij zijn op een persoonlijke wijze betrokken bij de uitvoering van het re-integratietraject.

Persoonlijk contact

Wij bezoeken onze cliënten thuis en/of de gesprekken vinden plaats op onze gesprekslocatie.

Optimaal resultaat

Wij werken jarenlang voor gerenommeerde organisaties en verzekeraars. Door onze ervaring en expertise behalen wij zeer goede resultaten voor onze cliënten en opdrachtgevers.

Flexibele contractduur

Wij bieden trajecten met verschillende looptijden. Wij adviseren u graag welke trajectduur het beste past bij de desbetreffende medewerker en uw organisatie. Alle trajecten worden gestart met een uitgebreid intakegesprek en daaropvolgend een UWV proof opgesteld realistisch re-integratieplan.

Altijd op de hoogte van de voortgang

Voor u als werkgever is het belangrijk, dat onze re-integratietrajecten zo zijn ingericht dat zij UWV Proof zijn. Daarnaast weten wij als geen ander dat het  prettig is om tijdig over de meest actuele  traject-informatie te kunnen beschikken en op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen. Hier besteden wij dan ook de nodige zorg en aandacht aan middels voortgangsrapportages.

Inhoud spoor 2 traject

Tijdens deze voortgangsgesprekken zetten wij, op basis van maatwerk, de volgende onderdelen in:

Sollicitatievaardigheden training
Solliciteren anno nu is in vele opzichten anders dan jaren geleden. Timpanon Re-integratie volgt de trends op de voet om dit op een professionele wijze te integreren in onze trajecten. Bijvoorbeeld het gebruik van social media. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteedt aan ‘’hoe te solliciteren met beperkingen en hoe dit te verwoorden’’.
Sollicitatie- en presentatietraining
Jezelf op een goede manier presenteren aan een potentiële werkgever is belangrijk. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Wij trainen onze cliënten hierin.

Veel van onze cliënten voelen zich na hun uitval enigszins onzeker over hun eigen kunnen. Wij bouwen gezamenlijk het vertrouwen weer op. Ook letten wij in deze training op zowel verbale- als non verbale communicatie. Met als doel; een optimale presentatie tijdens sollicitatiegesprekken te bewerkstelligen.

Jobhunting/Jobsearching
Wij zoeken niet alleen naar vacatures voor onze cliënten, maar er wordt tevens contact gelegd met nieuwe werkgevers en bestaande organisaties uit ons netwerk. Tegelijkertijd is de opzet van onze re-integratietrajecten zo ingericht om daarnaast de zelfredzaamheid van onze cliënten om zelfstandig een nieuwe baan te vinden te optimaliseren. Zo verdubbelt de slagingskans.
Loopbaan oriëntatie
Na een uitval op de werkvloer is het voor onze cliënten niet altijd duidelijk welke nieuwe richting zij kunnen of willen inslaan. Middels dit onderdeel maken wij inzichtelijk welke realistische wegen er qua beroepsmogelijkheden zijn. Duurzame mogelijkheden die passend zijn bij de fysieke of mentale beperkingen.
Uitleg werking Wet Verbetering Poortwachter
Bij aanvang van onze trajecten informeren wij onze cliënten over de werking van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit zorgt direct voor duidelijkheid. Ook informeren wij ook werkgevers omtrent deze wet. Zodat verwachtingen helder zijn en er geen verassingen op dit gebied later in het traject opduiken.
Re-integratie en vitaliteit
In onze trajecten combineren wij re-integratie en vitaliteit. Middels vitaliteitsmetingen gedurende het re-integratie traject krijgt onze cliënt inzicht in zijn of haar vitaliteitsniveau. Indien nodig stellen we samen een actieplan op om het vitaliteitsniveau van onze cliënten te verhogen. Aandachtsgebieden daarbij zijn beweging, voeding en mindset. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat deze combinatie werkt!
WIA keuring
Wij begeleiden onze cliënten en werkgevers bij de WIA aanvraag. Hier houdt het voor ons niet op. Wij bereiden onze cliënten tevens uitvoerig voor op de WIA keuring en gaan indien gewenst ook mee naar deze keuring. Hierdoor hebben wij ondertussen al veel expertise opgedaan wat onze cliënten kunnen verwachten.
Coaching
Ga er maar aan staan. Je hebt jarenlang met veel plezier gewerkt in een leuke functie en nu blijkt dat dit werk niet meer duurzaam vol te houden is vanwege fysieke of mentale beperkingen. Een harde domper. Wij begrijpen dat het vinden van een nieuwe werkkring in het hoofd van onze cliënt niet snel gevonden wordt na zo’n harde domper. Dit is een proces dat aandacht behoeft. Hierin ondersteunen wij onze cliënten dagelijks en met succes. Een scherp oog voor wat is en een goed oog voor wat komt.
Nazorg
In een aanzienlijk aantal trajecten vinden onze cliënten een nieuwe baan. Dan is het prettig dat wij nog 2 maanden op de achtergrond als klankbord blijven functioneren. Hoe gaat de uitvoering van het werk? Waar loop je tegenaan? Tijdens onze nazorg periode geven wij tips en adviezen om duurzaam aan het werk te blijven.

Meer dan re-integratie

Door de jaren heen hebben wij ervaren dat het vinden van een nieuwe werkkring die beter aansluit bij de huidige mentale en/of fysieke mogelijkheden van onze cliënt niet alleen een kwestie is van een goed CV en een gedegen sollicitatiebrief opstellen, zoveel mogelijk wekelijkse sollicitaties verrichten of onze client veelvuldig voorstellen binnen organisaties binnen en buiten ons netwerk. Voor sommige uitgevallen cliënten is het niet eenvoudig om de knop om te zetten en te focussen op een nieuwe toekomst en een nieuwe baan. Hier komt onze kracht naar voren. Wij hebben hierin jarenlange ervaring en middels coaching begeleiden wij onze cliënten bij het veranderen van hun mindset. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook op andere gebieden die nauw verband houden met het willen en kunnen vinden van een nieuwe uitdaging elders door onze client. Zo combineren wij in onze trajecten vitaliteit en re-integratie. Middels vitaliteitsmetingen gedurende het re-integratie traject krijgt de cliënt inzicht in zijn of haar vitaliteitsniveau. Indien nodig stellen we samen een actieplan op om het vitaliteitsniveau van onze client te verhogen.

Adviezen die wij kunnen geven

Aan de hand van meetresultaten zijn gelegen op het gebied van beweging, voeding, piekeren en stressvermindering. Uiteindelijk met als doel onze client zich vitaler te laten voelen als mens en daardoor eerder een nieuwe baan te laten verkrijgen met een duurzaam karakter.

Creativiteit

De arbeidsmarkt heeft de laatste jaren ons geleerd om creatiever te werken aan oplossingen voor onze cliënt aangaande het vinden van een nieuwe werkgever. Denk hierbij aan detacheringsperiodes, waarbij wij van begin tot einde alle voordelen voor onze cliënt, nieuwe werkgever en u als uitlener duidelijk presenteren, een detacheringsovereenkomst opstellen en zorgen voor een goede onderlinge afstemming. Kortom, alles in het werk stellen om de kansen van onze cliënt elke dag te vergroten.