WGA-traject

Vanaf de intake tot aan de nazorg, wij zijn op een persoonlijke wijze betrokken bij de uitvoering van het re-integratietraject.
Wanneer een medewerker na 2 jaar ziekteperiode gekeurd is of later in de tijd door het UWV weer herkeurd is en als blijkt dat er (weer) benutbare mogelijkheden zijn voor deze medewerker, dan is het raadzaam om tijdig  een WGA traject (3e spoor) in te zetten. Immers de eigen risico drager draagt 10 jaar zorg en verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de desbetreffende medewerker.

Een WGA traject behoeft veel aandacht. Wij weten door onze ervaring en expertise wat er na de reeds gedane inspanningen, in spoor 1 en spoor 2, nog extra ingezet dient te worden om een duurzame baan te vinden voor de medewerker. Op papier lijkt er al veel duidelijk. Iemand is bijvoorbeeld voor 58,9% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV en heeft wellicht een urenbeperking. Maar dat is op papier. In de praktijk zijn er veel zaken die nog aandacht behoeven. Hoe stimuleer en motiveer je iemand die al 2 jaar lang heeft geprobeerd terug te keren in het oude werk? Diverse afwijzingen op gedane sollicitaties heeft ontvangen in spoor 2? Tegelijkertijd in een rouw- en acceptatieproces heeft gezeten of nog zit vanwege het baanverlies en de ontstane lichamelijke- en mentale beperkingen die ook privé zijn weerslag hebben op bijvoorbeeld het gezinsleven en het financiële plaatje? Of iemand is in 2009 uitgevallen op de werkvloer en is in 2016 herkeurd door het UWV en er blijken weer benutbare mogelijkheden te zijn op de arbeidsmarkt. Dat vergt een nieuwe mindset. Voor onze coaches vergt het inzicht in de weg die de medewerker al heeft afgelegd en vaardigheden om samen verder te komen. Want dat is het doel van onze WGA trajecten. Een duurzame oplossing bieden voor werkgever en werkgever. Menselijk, maar effectief. Transparant en denkend in mogelijkheden. Want onmogelijkheden zijn er altijd. De blik op mogelijkheden richten, dat is onze kracht.

Sollicitatievaardigheden training
Solliciteren anno nu is in vele opzichten anders dan jaren geleden. Timpanon Re-integratie volgt de trends op de voet om dit op een professionele wijze te integreren in onze trajecten. Bijvoorbeeld het gebruik van social media. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteedt aan ‘’hoe te solliciteren met beperkingen en hoe dit te verwoorden’’.
Sollicitatie- en presentatietraining
Jezelf op een goede manier presenteren aan een potentiële werkgever is belangrijk. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Wij trainen onze cliënten hierin.

Veel van onze cliënten voelen zich na hun uitval enigszins onzeker over hun eigen kunnen. Wij bouwen gezamenlijk het vertrouwen weer op. Ook letten wij in deze training op zowel verbale- als non verbale communicatie. Met als doel; een optimale presentatie tijdens sollicitatiegesprekken te bewerkstelligen.

Jobhunting/Jobsearching
Wij zoeken niet alleen naar vacatures voor onze cliënten, maar er wordt tevens contact gelegd met nieuwe werkgevers en bestaande organisaties uit ons netwerk. Tegelijkertijd is de opzet van onze re-integratietrajecten zo ingericht om daarnaast de zelfredzaamheid van onze cliënten om zelfstandig een nieuwe baan te vinden te optimaliseren. Zo verdubbelt de slagingskans.
Loopbaan oriëntatie
Na een uitval op de werkvloer is het voor onze cliënten niet altijd duidelijk welke nieuwe richting zij kunnen of willen inslaan. Middels dit onderdeel maken wij inzichtelijk welke realistische wegen er qua beroepsmogelijkheden zijn. Duurzame mogelijkheden die passend zijn bij de fysieke of mentale beperkingen.
Re-integratie en vitaliteit
In onze trajecten combineren wij re-integratie en vitaliteit. Middels vitaliteitsmetingen gedurende het re-integratie traject krijgt onze cliënt inzicht in zijn of haar vitaliteitsniveau. Indien nodig stellen we samen een actieplan op om het vitaliteitsniveau van onze cliënten te verhogen. Aandachtsgebieden daarbij zijn beweging, voeding en mindset. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat deze combinatie werkt!
Coaching

Er zijn benutbare mogelijkheden op papier. Maar wat is de intrinsieke motivatie van onze cliënt in de praktijk? Waar staat hij of zij momenteel en waar komt iemand vandaan? Door hier een adequaat inzicht in te verkrijgen middels goede en scherpe coaching, komen wij op een duurzame manier sneller en effectiever bij ons doel; een nieuwe functie op de arbeidsmarkt.

Nazorg
In een aanzienlijk aantal trajecten vinden onze cliënten een nieuwe baan. Dan is het prettig dat wij nog 2 maanden op de achtergrond als klankbord blijven functioneren. Hoe gaat de uitvoering van het werk? Waar loop je tegenaan? Tijdens onze nazorg periode geven wij tips en adviezen om duurzaam aan het werk te blijven.
Zelfstandig ondernemerschap

Tevens kan binnen dit traject het onderdeel Zelfstandig ondernemerschap worden ingezet. Er zal dan in de 1e 3 maanden gekeken worden naar de motivatie, vaardigheden (door middel van business scans) en toekomstperspectief aangaande het opstarten van een eigen onderneming/zzp’er. Na 3 maanden volgt vanuit Timpanon Re-integratie een (bindend) advies , in overleg, doorgaan of op zoek gaan naar reguliere functies op de arbeidsmarkt. Bij focus op reguliere arbeidsmarkt zal er wekelijks gesolliciteerd gaan worden.