Outplacement

In sommige gevallen is outplacement de beste uitkomst voor alle betrokken partijen. Timpanon zorgt voor een optimale uitkomst zodat iedereen verder kan!

Soms breekt er een periode aan in iemands loopbaan die ervoor zorgt dat de koers verlegd dient te worden. Soms totaal onverwacht en soms al geruime tijd zichtbaar voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldige aandacht te besteden aan die koerswijziging in iemands leven. Enerzijds door in praktische zin onze expertise in te zetten richting een nieuwe bestemming en anderzijds het menselijke aspect niet te vergeten. Immers, een koerswijziging vraag nogal wat van een mens. Onzekerheid over de (financiële) toekomst, onzekerheid wellicht over het eigen kunnen en het mentale proces dat het loslaten van het oude bekende nou eenmaal vergt. Mensen die voor een koerswijziging staan hebben behoefte aan duidelijkheid, eerlijkheid en de juiste expertise. Daar staan wij voor.

Onze outplacement trajecten zijn met zorg opgebouwd.

Persoonlijk contact

Wij bezoeken onze cliënten thuis en/of de gesprekken vinden plaats op onze gesprekslocatie.

Optimaal resultaat

Wij werken jarenlang voor gerenommeerde organisaties en verzekeraars. Door onze ervaring en expertise behalen wij zeer goede resultaten voor onze cliënten en opdrachtgevers.

Sollicitatievaardigheden training

Solliciteren anno nu is in vele opzichten anders dan jaren geleden. Timpanon Re-integratie volgt de trends op de voet om dit op een professionele wijze te integreren in onze trajecten. Bijvoorbeeld het gebruik van social media. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteedt aan ‘’hoe te solliciteren met beperkingen en hoe dit te verwoorden’’.

Jobhunting/Jobsearching

Wij zoeken niet alleen naar vacatures voor onze cliënten, maar er wordt tevens contact gelegd met nieuwe werkgevers en bestaande organisaties uit ons netwerk. Tegelijkertijd is de opzet van onze outplacementtrajecten zo ingericht om daarnaast de zelfredzaamheid van onze cliënten om zelfstandig een nieuwe baan te vinden te optimaliseren. Zo verdubbelt de slagingskans.

Loopbaan oriëntatie

Na een (gedwongen) afscheid is het voor onze cliënten niet altijd duidelijk welke nieuwe richting zij kunnen of willen inslaan. Middels dit onderdeel maken wij inzichtelijk welke realistische wegen er qua beroepsmogelijkheden er zijn. Duurzame mogelijkheden die passend zijn bij de vaardigheden en het karakter van onze cliënt. Hier toe zetten wij een aantal goede tools in.

Outplacement en vitaliteit

In onze outplacement trajecten combineren wij outplacement en vitaliteit. Middels vitaliteitsmetingen gedurende traject krijgt onze cliënt inzicht in zijn of haar vitaliteitsniveau. Indien nodig stellen we samen een actieplan op om het vitaliteitsniveau van onze cliënten te verhogen. Aandachtsgebieden daarbij zijn beweging, voeding en mindset. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat deze combinatie werkt om zo mentaal en fysiek helemaal klaar te zijn voor de nieuwe stap.

Sollicitatie- en presentatietraining

Jezelf op een goede manier presenteren aan een potentiele werkgever is belangrijk. Een eerste indruk maak je maar 1 keer. Wij trainen onze cliënten hierin.

Veel van onze cliënten voelen zich na hun (gedwongen) afscheid enigszins onzeker over hun eigen kunnen. Wij bouwen gezamenlijk het vertrouwen weer op. Ook letten wij in deze training op zowel verbale- als non verbale communicatie. Met als doel; een optimale presentatie tijdens sollicitatiegesprekken te bewerkstelligen.

Coaching

Ga er maar aan staan. Je hebt jarenlang met veel plezier gewerkt in een leuke functie en nu blijkt dat dit werk ophoudt en er een nieuwe koers gevaren moet gaan worden. Een harde domper. Wij begrijpen dat het vinden van een nieuwe werkkring in het hoofd van onze cliënt niet snel gevonden wordt na zo’n domper. Dit is een proces dat aandacht behoeft. Hierin ondersteunen wij onze cliënten dagelijks en met succes. Een scherp oog voor wat is en een goed oog voor wat komt.

Nazorg

In een aanzienlijk aantal trajecten vinden onze cliënten een nieuwe baan. Dan is het prettig dat wij nog 2 maanden op de achtergrond als klankbord blijven functioneren. Hoe gaat de uitvoering van het werk? Waar loop je tegenaan? Tijdens onze nazorg periode geven wij tips en adviezen om duurzaam aan het werk te blijven.