Onze kracht

Wij voeren ieder traject met zorg en toewijding uit, want achter ieder traject zit een echt mens.

Cliënt

Iedere cliënt van ons neemt zijn of haar verleden mee het re-integratietraject in alsook een persoonlijk verhaal over de redenen van uitval. Wij vinden het belangrijk om hier stil bij te staan om zodoende op een vruchtbare wijze weer verder te gaan samen.  Met de blik op de toekomst gericht. Om gezamenlijk nieuwe wegen te verkennen en de gewenste bestemmingen te bereiken.

Werkgever

Achter iedere (uitgevallen) medewerker zit een werkgever. En bij deze werkgever werken ook gewoon mensen. Mensen die worden geconfronteerd met de uitval van een van hun collega’s. Hoe hier mee om te gaan binnen de organisatie? En welke stappen dienen gezet te worden?

Als uitgevallen medewerker heb je behoefte aan duidelijkheid en hulp, maar ditzelfde geldt voor de werkgever.Timpanon Re-integratie biedt al jaren deze duidelijkheid en hulp bij uitval. Maar ook tijdigheid en resultaat. Binnen 5 werkdagen na aanmelding plannen wij een intakegesprek in met de uitgevallen medewerker en binnen 10 dagen na aanmelding vindt het intakegesprek al plaats. Met een snelle terugkoppeling van onze bevindingen richting de werkgever.

Hoe zou u zelf begeleid willen worden als u uitvalt?

Outplacement

Soms breekt er een periode aan in iemands loopbaan die ervoor zorgt dat de koers verlegd dient te gaan worden. Soms totaal onverwacht en soms al geruime tijd zichtbaar voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldige aandacht te besteden aan die koerswijziging in iemands leven. Enerzijds door in praktische zin onze expertise in te zetten richting een nieuwe bestemming en anderzijds het menselijke aspect niet te vergeten. Immers, een koerswijziging vraag nogal wat van een mens. Onzekerheid over de (financiële) toekomst, onzekerheid wellicht over het eigen kunnen en het mentale proces dat het loslaten van het oude bekende nou eenmaal vergt. Mensen die voor een koerswijziging staan hebben behoefte aan duidelijkheid, eerlijkheid en de juiste expertise. Daar staan wij voor.

Onze outplacement trajecten zijn met zorg opgebouwd.

Jobcoaching

Een medewerker duurzaam laten terugkeren in zijn eigen werk of het optimaal blijven uitvoeren van zijn functie vraagt de nodige aandacht en zorg in de praktijk. Ieder mens is uniek, alsook de organisatie waarbinnen hij of zij werkzaam is of wil blijven. Onze Jobcoaching is volledig afgestemd hierop. Daarnaast zij wij bekend met persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen. Echter een specifieke aandoening uit zich niet altijd op exact dezelfde wijze. Het is in onze ogen de combinatie van taken, organisatiecultuur, persoonlijkheid, denkpatronen dat uiteindelijk bepalend is voor de beperkingen.

Coaching op basis van NLP

Als medewerkers dreigen uit te vallen en zij hun functie door psychische klachten niet meer kunnen uitoefenen dan is het zeer verstandig voor u als werkgever om tijdig in te grijpen, dit om erger te voorkomen.

Wij worden ingeschakeld om deze uitval te voorkomen, maar tevens om medewerkers na hun uitval weer terug te begeleiden in hun oude functie. Door onze aanpak wordt de kans vergroot dat uw medewerker duurzaam terugkeert in zijn of haar functie en niet lang buiten spel komt te staan met alle gevolgen van dien voor uw medewerker en uw organisatie.

UWV-proof arbeidsmogelijkheden onderzoek + verkort traject

Soms bestaat er twijfel of uw uitgevallen medewerker daadwerkelijk nog kan terugkeren op een andere plek op de arbeidsmarkt. Dan is het zinvol om niet direct een heel re-integratietraject in te kopen. Middels ons arbeidsmogelijkheden-onderzoek geven wij vanuit onze expertise de mogelijkheid of onmogelijkheid weer op een terugkeer op de arbeidsmarkt. In veel gevallen toetsen wij dit in de praktijk gedurende 3 maanden.

Inhouse re-integratie

Een klankbord voor uw eigen team.

Timpanon re-integratie kunt u tevens inzetten voor uw eigen inhouse re-integratie-activiteiten. Wij begeleiden, als verlengstuk en klankbord van uw team, uw uitgevallen medewerkers bij u op locatie. Daarnaast denken wij graag mee over de verbetering van uw verzuimbeleid.

Spoor 2

Vanaf de intake tot aan de nazorg zijn wij op een persoonlijke wijze betrokken bij de uitvoering van het re-integratietraject. Wij bezoeken uw medewerker thuis of uw medewerker kan ervoor kiezen de voortgangsgesprekken op onze gesprekslocatie te laten plaatsvinden.